0973.592.566

Cụm công nghiệp ngọc sơn

CỤM CÔNG NGHIỆP NGỌC SƠN – TT CHÚC SƠN – CHƯƠNG MỸ – HÀ NỘI 

Được khởi công xây dựng năm 2008 hoàn thành 2010 lấp đầy bởi 19 doanh nghiệp đang hoạt động. Hiện tại, Công ty Cổ phần Lộc Ninh vẫn đang tiếp tục quản lý  và từng bước hoàn thiện cũng như nâng cấp cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Ngọc Sơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.